Tiếng việt | Sitemap
0969 767 777
Hotline


Company news
Home page > News >Company news
09/14/2016 | Company news

09/14/2016 | Company news

08/22/2016 | Company news
Nhằm tạo điều kiện cho toàn thể CB-CNV công ty có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi giải trí sau một năm làm việc nỗ lực, góp phần tạo sự đoàn kết gắn bó và giao lưu giữa các CB-CNV, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đã xin ý kiến của Ban Tổng Giám Đốc tổ chức chuyến tham quan du lịch 03 ngày 02 đêm với chủ đề “Khám phá Cao Nguyên”từ ngày 29/05/2016 đến 31/05/2016.

More article

More article
Company news
VINACAM GLASS