English | Sơ đồ site
02746278766
Hotline


Sản phẩm & Công nghệ
Trang chủ > Tin tức >Sản phẩm & Công nghệ
Vinacam Glass : Hoàn thành công trình toà nhà Công ty Băng Rộng Cuộc Sống tháng 10/2013
     Vinacam Glass đã hoàn thành vượt tiến độ trong việc cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống khung nhôm kính toà nhà văn phòng Công ty cổ phần Thông tin Băng Rộng Cuộc Sống Tháng 10/2013.

Một số hình ảnh xuyên suốt quá trình triển khai hạng mục hệ thống khung nhôm kính do Vinacam Glass thi công lắp đặt.Ảnh 1 :Mô hình thiết kế toà nhà

   

Ảnh 2 : Toà nhà trong quá trình thi công

   


Ảnh 3 : Toà nhà sau khi hoàn thiện hệ thống khung nhôm kính công trình

TIN VINACAM
Các tin khác

Nội dung khác
Sản phẩm & Công nghệ
VINACAM GLASS