English | Sơ đồ site
02746278766
Hotline


Tin công ty
Trang chủ > Tin tức >Tin công ty
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, QUẢN ĐỐC VINACAM GLASS
     Ngày 19/07/2014, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kính Vinacam đã tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết An và ông Nguyễn Đức Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Ngọc Tâm giữ chức vụ Quản đốc Nhà máy Công ty Cổ phần Kính Vinacam.

     Tham dự buổi lễ có ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kính Vinacam, ông Nguyễn Văn Nam - Cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng đại diện CB-CNV Công ty.
 
     Tại buổi lễ ông Vũ Duy Hải  đã thay mặt HĐQT trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết An với chức danh mới Phó Tổng Giám đốc Thường trực, ông Nguyễn Đức Việt chức danh Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án; ông Nguyễn Viết Xuân - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Tâm chức danh Quản đốc Nhà máy.


 
Ông Vũ Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Đức Việt

 

Ông Vũ Duy Hải – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Viết An

 

Ông Nguyễn Viết Xuân – Tổng Giám đốc trao quyết định cho ông Lê Ngọc Tâm

     Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, ông Vũ Duy Hải tin tưởng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, ông Nguyễn Viết An, ông Nguyễn Đức Việt và ông Lê Ngọc Tâm  sẽ phát huy được khả năng chuyên môn để đóng góp cho sự phát triển của Vinacam Glass trong thời gian tới.

 

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đáp lại sự tin tưởng của HĐQT thay mặt các Cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Viết An với chức danh mới hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra đồng thời đưa Vinacam Glass phát triển ngày càng vững mạnh. Ông cũng mong toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Vinacam đoàn kết và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà HĐQT đã giao phó. 

    
 TIN VINACAM GLASS


Các tin khác

Nội dung khác
Tin công ty
VINACAM GLASS